V-Ray SketchUp

laptop V-Ray SketchUp
laptop
V-Ray SketchUp
V-Ray SketchUp
V-Ray SketchUp
V-Ray SketchUp
V-Ray SketchUp
V-Ray SketchUp
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA

KHÓA HỌC V-Ray SketchUp

  • Kết xuất hình ảnh siêu chân thực từ mô hình 3D.
  • Mô tả chất liệu, vật liệu không chút giả trân.
  • Khả năng xử lý ánh sáng tuyệt vời.
ĐĂNG KÝ NGAY
LỘ TRÌNH

V-Ray SketchUp

Buổi 1
Buổi 1

Buổi 1

Làm quen với các công cụ trong thanh V-Ray, khái quát về Setting.

Buổi 2
Buổi 2

Buổi 2

Hiểu được các thông số Setting và ứng dụng của Setting trong quy trình làm việc; Cách xử lý các lỗi thường gặp trong V-Ray

Buổi 3
Buổi 3

Buổi 3

Tìm hiểu về Sun Light và phương pháp đi sáng với ngoại thất cũng như thủ thuật đi sáng với nội thất; Chi tiết về cách thiết lập góc Camera.

Buổi 4
Buổi 4

Buổi 4

Tìm hiểu về ánh sáng môi trường HDRI và ứng dụng của các dạng ánh sáng.

Buổi 5
Buổi 5

Buổi 5

Tìm hiểu về ánh sáng nhân tạo và các dạng đèn trong thực tế cũng như các ứng dụng của từng loại đèn trong V-Ray

Buổi 6
Buổi 6

Buổi 6

Năm rõ các tính chất cơ bản của vật liệu như phản xạ, khúc xạ, vân,... và ứng dụng mô phỏng vật liệu thực tế.

Buổi 7
Buổi 7

Buổi 7

Tìm hiểu các tính chất nâng cao của vật liệu, ứng dụng mô phỏng các vật liệu hiếm gặp.

Buổi 8
Buổi 8

Buổi 8

Các cách xuất model từ 3ds Max sang SketchUp; Những lỗi thường gặp và cách khắc phục.

Buổi 9
Buổi 9

Buổi 9

Tìm hiểu UV map vật liệu và những thủ thuật đi sáng. Nhận dự án, phân tích và tiến hành tìm hiểu concept.

Buổi 10
Buổi 10

Buổi 10

Thực hành với dự án thực tế: chốt concept.

Buổi 11
Buổi 11

Buổi 11

Thực hành với dự án thực tế: điều chỉnh ánh sáng, set vật liệu.

Buổi 12
Buổi 12

Buổi 12

Thực hành với dự án thực tế: hậu kỳ với Photoshop.

SẢN PHẨM CỦA KHÓA HỌC

HÌNH ẢNH CỦA LỚP HỌC

037 225 8207