Photoshop

laptop Photoshop
laptop
Photoshop
Photoshop
Photoshop
Photoshop
Photoshop
Photoshop
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA

KHÓA HỌC Photoshop

  • Thiết kế ấn phẩm truyền thông
  • Hậu kì mặt bằng, mặt cắt kiến trúc, ảnh render.
  • Dàn trang đồ án
  • Thiết kế CV
ĐĂNG KÝ NGAY
LỘ TRÌNH

Photoshop

Buổi 1
Buổi 1

Buổi 1

Làm quen với Layer, cách tạo và kiểm soát vùng chọn, cách đổ màu, nhóm công cụ Marquee và Lasso.

Buổi 2
Buổi 2

Buổi 2

Ứng dụng của layer thông minh (Smart Object) , nhóm công cụ Quick Selection. Toàn bộ về Pen Tool. Cách xuất và hậu kì Diagram chuẩn.

Buổi 3
Buổi 3

Buổi 3

Tìm hiểu các nhóm công cụ về các hình dạng đặc biệt của Pen Tool, Crop Tool, Layer Masks, Clipping Masks Tiếp cận Layer Adjusment.

Buổi 4
Buổi 4

Buổi 4

Cách sử dụng toàn bộ Layer Adjusment. Tìm hiểu các chế độ hòa trộn (Blend Mode), ứng dụng làm chuyên đề Collage.

Buổi 5
Buổi 5

Buổi 5

Cách sử dụng, Setting và ứng dụng nhóm công cụ bút (Brush). Công cụ tẩy (Eraser) và Gradient.

Buổi 6
Buổi 6

Buổi 6

Nhóm công cụ đắp màu và tự động hòa trộn và Clone Stamp Tool. Toàn bộ các công cụ phụ còn lại, ứng dụng hậu kỳ các thành phần trong bản vẽ AutoCAD.

Buổi 7
Buổi 7

Buổi 7

Cách sử dụng chuẩn công cụ Text, Layer Style. Ứng dụng làm Diagram nâng cao.

Buổi 8
Buổi 8

Buổi 8

Tìm hiểu các công cụ số 2 trong bảng Filter, Blur, Distort, Render... Một số ứng dụng nâng cao của các công cụ cũ, ứng dụng hậu kì phối cảnh.

Buổi 9
Buổi 9

Buổi 9

Tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả Camera Raw Filter, Filter Gallery, Liquify. Cách sử dụng Action.

Buổi 10
Buổi 10

Buổi 10

Tìm hiểu cơ bản về Indesign. Frame Tool, chức năng Artboards, tạo Guides và kiểm soát Guides trong bảng View để ứng dụng dàn trang Layout đúng cách.

SẢN PHẨM CỦA KHÓA HỌC

HÌNH ẢNH CỦA LỚP HỌC

037 225 8207