AutoCAD

laptop AutoCAD
laptop
AutoCAD
AutoCAD
AutoCAD
AutoCAD
AutoCAD
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA

KHÓA HỌC AutoCAD

ĐĂNG KÝ NGAY
LỘ TRÌNH

AutoCAD

Buổi 1
Buổi 1

Buổi 1

Công cụ vẽ và các thiết lập, các phím tắt cơ bản và các mẹo khi vẽ

Buổi 2
Buổi 2

Buổi 2

Lệnh, mẹo trong AutoCAD: Tìm hiểu về các lệnh cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh,....

Buổi 3
Buổi 3

Buổi 3

Lệnh, Mẹo trong AutoCAD: Các mẹo vẽ đẹp, nhanh, bài tập ứng dụng thực tế

Buổi 4
Buổi 4

Buổi 4

Tăng tốc vẽ: Tìm hiểu lệnh tắt, một số mẹo dùng trong AutoCAD, xuất CAD sang 3D, Sketchup. Tìm hiểu lệnh PU

Buổi 5
Buổi 5

Buổi 5

Tìm hiểu về Layout

Buổi 6
Buổi 6

Buổi 6

Quản lý AutoCAD khoa học.

Buổi 7
Buổi 7

Buổi 7

Layer trong AutoCAD.

Buổi 8
Buổi 8

Buổi 8

Hoàn thiện bản vẽ với DIM, TEXT.

Buổi 9
Buổi 9

Buổi 9

Tìm hiểu về HATCH

Buổi 10
Buổi 10

Buổi 10

AutoCAD nâng cao

Buổi 11
Buổi 11

Buổi 11

Tìm hiểu bảng Plot-Model, hướng dẫn in đen trắng, in màu.

Buổi 12
Buổi 12

Buổi 12

Hướng dẫn quản lý nhanh bằng líp, hướng dẫn sắp xếp bản vẽ.

SẢN PHẨM CỦA KHÓA HỌC

HÌNH ẢNH CỦA LỚP HỌC

037 225 8207