HOA NẮNG TRONG RENDER

05/08/2022
Tài nguyên lẫn video hướng dẫn sử dụng chúng mình để dưới bài viết các bạn nha. ^^

 

Tút hướng dẫn mọi người chiêu nhanh gọn để làm hoa nắng.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=xnujsNs99jY

Tặng mọi người bộ map làm hoa nắng siêu đầy đủ.

👉 https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.160827212579864&type=3

Tham gia Group Compa Academy - Cộng đồng Sketchup Việt Nam để xem thêm nhiều kiến thức bổ ích:

👉 https://www.facebook.com/groups/congdongsketchupvietnam

 Bài viết khác

037 225 8207