9 TIPS DÀN TRANG ĐỒ ÁN HIỆU QUẢ NHẤT!

30/05/2021
Đồ án là môn học quan trọng bậc nhất đối với sinh viên Kiến trúc chúng mình!

😱Đã bao giờ bạn cảm thấy, mình đã cố gắng làm bài hết sức, nhưng đến hạn duyệt và thuyết trình, nhìn bài các bạn sinh viên khác, bạn thấy mất tự tin một chút chưa? Vấn đề không phải là khối lượng bạn làm, mà là vấn đề về trình bày dàn trang!

🤓Dàn trang đồ án có thể không phải là phần quan trọng nhất, nhưng nó chắc chắn giúp gây ấn tượng với người xem!

Sau đây là một vài tips dàn trang cơ bản nhưng vô cùng hiệu quả, chia sẻ lại để chuẩn bị thể hiện đồ án nào!Bài viết khác

037 225 8207